Isola Radonbrønn

Spesialperforert rør for ventilering av byggegrunn

Isola Radonbrønn er et spesialperforert rør som kan benyttes til ventilering av bygge-grunnen dersom radonmålinger viser for høye verdier av radongass inne i et bygg. Røret er utført i 0,7 mm rustfritt stål med et 200 mm perforert felt i den ene enden.
I den andre enden er det montert en pakning av EPDM gummi for tilslutning til ventilasjonskanal/rør eller tett lokk. Våre radonbrønner har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning som bekrefter at produktene tilfredsstiller krav til dokumentasjon som er gitt i Plan og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) i forhold til egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk. Isola Radonbrønn kan benyttes både i nye og eksisterende bygninger, og kan tilpasses alle småhus og større bygninger der det skal tilrettelegges for trykkendring/ventilering av byggegrunnen

Isola Radonbrønn 100 har diameter 125 mm, og en lengde på 650 mm, hvor de nederste 200 mm er perforert for å maksimere overflaten. Mest vanlig montering av denne brønnen er vertikalt gjennom gulvkonstruksjonen, med den perforerte delen ned i drenslaget. Brønnen har en kapasitet til å ventilere opp til ca 200 m2 byggegrunn. Leveres med gummipakning rundt toppen, for enkel viderekobling med 125mm ventilasjonsrør, og tett lokk slik at brønnen kan avsluttes rett over gulv om ønskelig. Mellom Radonbrønn 100 og radonsperren brukes Isola Radonmansjett 125 mm .

Isola Radonbrønn 300 er lik som Radonbrønn 100, men med en diameter på 160 mm har den kapasitet til å ventilere opp til ca 300 m2 byggegrunn. Også denne brønnen leveres med tett lokk. Mellom Radonbrønn 300 og radonsperren brukes Isola Radonmansjett 160 mm.

Isola Radonbrønn 500 har diameter 200 mm, og en lengde på 300 mm, hvor de nederste 200 mm er perforert for å maksimere overflaten. Mest vanlig montering av denne brønnen er horisontalt nede i drenslaget og viderekobling med tette PVC rør til ønsket oppstikk plassering. Flere brønner kan kobles sammen til felles oppstikk. Husk da å dimensjonere rør og oppstikk i henhold til den økte luftmengden som skal trekkes ut. Brønnen har en kapasitet til å ventilere opp til ca 500 m2 byggegrunn. Leveres med gummipakning rundt toppen, for enkel viderekobling med 200mm rør.