Isola Radonbrønn

Spesialperforert rør for ventilering av byggegrunn

Isola Radonbrønn er et spesialperforert rør som kan benyttes til ventilering av bygge-grunnen dersom radonmålinger viser for høye verdier av radongass inne i et bygg. Røret er utført i 0,7 mm rustfritt stål med et 200 mm perforert felt i den ene enden. 
I den andre enden er det montert en pakning av EPDM gummi for tilslutning til 
ventilasjonskanal eller tett lokk.

Isola Radonbrønn har en omkrets som er tilpasset hull i gulv med diameter 125 mm 
og kan tilsluttes ventilasjonsrør med samme diameter. Radonbrønnen har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning som bekrefter at produktet tilfredsstiller krav til dokumentasjon som er gitt i Plan og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) i forhold til egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk.
Isola Radonbrønn kan benyttes både i nye og eksisterende bygninger, og kan tilpasses alle småhus og større bygninger der det skal tilrettelegges for trykkendring/ventilering av byggegrunnen.