Campains: Åpen flamme ved taktekking er tillatt

Åpen flamme ved taktekking er tillatt

Isola har, sammen med andre produsenter av ATB, hatt et oppklaringsmøte med Finans Norge, spesielt med bakgrunn i ulike utspill i diverse fora det siste halvåret. (Finans Norge er forsikringsselskapenes organisasjon som utformer sikkerhetsforskrifter, som igjen er en del av forsikringsvilkår for mange.)

Finans Norge kommer i dag med tydelige utsagn om at det ikke finnes noe forbud mot bruk av åpen flamme ved taktekking. Det er lov å bruke åpen flamme så lenge sikkerhetforskriften/forsikringsvilkårene følges.

Sitat fra Finans Norges nettsted: 

  • Det har vært flere unyanserte artikler i ulike medier som fremstiller sikkerhetsforskriftens krav uriktig. 
  • Det er tillatt å bruke åpen flamme ved utførelse av varme arbeider, presiserer fagdirektør Hildegunn Bjerke. I revidert sikkerhetsforskrift gjeldende fra 1.1.2015 er det noen endringer, som blant annet krav til bruk av arbeidsinstruks og navngitt brannvakt. 
  • Det viktigste er at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet, sier Bjerke.

Se også følgende lenker: 

Relaterte produkter: