Mediabank: Beregning av Radonbrønner og oppstikk

Beregning av Radonbrønner og oppstikk

Anbefalinger av radonbrønn- og oppstikkareal er i henhold til SINTEF Byggforsks anvisning 520.706

Brønn-areal
0 cm2
1. Areal i m2 (grunnflate)
Radonbrønnalternativer
Produkt Dimensjon (diameter) Brønn Areal Kapasitet / stk* Anbefalt antall
Radonbrønn 100 125 mm 123 cm2 < 200 m2 0
Radonbrønn 300 160 mm 201 cm2 < 300 m2 0
Radonbrønn 500 200 mm 314 cm2 < 500 m2 0

* Varierer avhengig av totalt grunnareal

** Det er anbefalt å runde av oppover i forhold til antall brønner, men et lavere brønnareal kan også kompenseres med kraftigere vifte den dagen brønnen evt. skal aktiviseres.

2. Ønsket diameter på oppstikk i mm
Oppstikk
0 cm
0
Prosjektet referanse (For evt utskrift)
Email