Mediabank: Dokumentasjon

Dokumentasjon

1. Område
2. Kategori
3. Produkt

FDV-dokumentasjon: I henhold til plan- og bygningsloven kan myndighetene kreve at det utarbeides dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV-dokumentasjon må fylles ut av den som bruker produktene i det aktuelle bygget.

HMS-dokumentasjon:
Her finner du 16. punkts lovpålagt datablad eller Helse, Miljø- og Faktablad som er utarbeidet i NOBB. (Norsk byggevarebase)

Monteringsanvisninger - her laster du ned utførlige anvisninger for montering og bruk av produktene.

Produktdatablad - kort om bruk og utførelse, i tillegg til tekniske data.

Tekniske Godkjenninger
- fra SINTEF Byggforsk: Godkjenninger som bekrefter at produktet er egnet for et angitt bruksområde, og angir bl.a. produktegenskaper og forutsetninger for riktig bruk.

CE-merking gir produkt dokumentasjon i henhold til en europeisk produkt standard. Erklæringen oppgir verdier for egenskaper definert i standarden, både de som er pålagt å erklære og de som kan erklæres. I FPC/Produkt –sertifikatet bekrefter SINTEF Byggforsk at produktene er i samsvar med krav i produkt standarden og at leverandøren har en tilfredsstillende produksjonskontroll.