Om Isola: Forretnings- og Produktutvikling - FoPu

Forretnings- og Produktutvikling - FoPu

FoPu er en avdeling i Isola konsernet som først og fremst skal rendyrke utvikling av nye produkter og systemer. Avdelingen er også ansvarlig for optimalisering og videreutvikling av eksisterende produkter og systemer.

Forretnings- og Produktutvikling

FoPu har et tett samarbeid med produksjon og produktsjefer. Dette styrker eierskap til alle eksisterende produkter og systemer og sikrer kvaliteten.
Samarbeid med våre kunder er en viktig del av våre utviklingsarbeider. Regelmessige møter med strategiske kunder som sikrer oss en kontinuitet og kvalitetssikring av våre prioriterte utviklingsoppgaver.
FoPu er også ansvarlig for å utarbeide intern og ekstern dokumentasjon og design av produkter, resepter og systemer .
For å sikre at Isola leverer miljøriktige produkter og systemer har avdelingen en 100% ansvarlig. Denne funksjonen bidrar også til å utarbeide Isola's miljøstrategi.
Alt utviklingsarbeid er forankret i prosjektarbeid med prosjektbeskrivelse, mandat og målsetting ut i fra gjeldende strategidokument for Isola konsernet.
FoPu har et tett samarbeid med forskningsinstitusjoner. I Norge ,Sverige og Danmark deltar FoPu og Isola i forskningsprosjekter i samarbeid med SINTEF og SP.
Vi deltar også i nasjonale og internasjonale standardkomiteer, produktorganisasjoner og bransjeforeninger med tilknytning til våre produkter og systemer.
Avdeling består av ingeniører og sivilingeniører med bygg- og kjemi-teknisk bakgrunn. I laboratoriet er det en utviklingslaborant med faglig utdanning som laboratorieteknikker. Leder i avdelingen er Jørgen Young.

Ansatte i FoPu

joergen_young.jpg

Jørgen Young

Teamleder/avd ingeniør
morten_schelver.jpg

Morten Schelver

Prosess- og utviklingsingeniør

torild_van_risen.jpg

Torild Van Risen

Utviklingslaborant
Thomas Vindal

Thomas Vindal

Prosjektleder

Trond Risberg

Trond Risberg

Miljø- og Dokumentasjonsansvarlig