Referanseprosjekter: Storøya Grendesenter

Storøya Grendesenter

Energi- og miljøprofil i samspillprosjekt

Storøya Grendesenter på Forebu fremstår som et interessant pilotprosjekt, der høy energi- og miljøprofil er utviklet og ivaretatt i et offentlig bygg.

Det er Bærum Kommune som er byggherre for pilotprosjektet. De presenterer her ny skole/SFO, nytt bibliotek og ny barnehage under samme tak. Prosjektet gikk til offentlig anbudskonkurranse definert som et flerbrukskompleks på 16.000 m2. Samspillprosjektet inkluderte så vel arkitekt, rådgivende ingeniør og utførende. Tilslaget gikk til vinneren 4-4-2 ANS, bestående av arkitektkontoret Kvadrat, teknisk konsulent Bravida, entreprenøren Hent as og Rambøll as som rådgivende ingeniør.

4.4.2 ANS-samarbeidet har virkelig vært spennende, sier rådgivende ingeniør Ferry Smits i Rambøll as. Her er gode fagkrefter forent for å tilfredstille behov og krav fra byggherren, krav som nødvendiggjorde å bryte en del barrierer innen energi- og miljøfunksjon i denne type bygg. Begrepet lavenergihus er fellesnevneren for kriterier satt til bl.a energiforbruk, isolasjonsverdi, lufttetthet og vindtetthet. Nye energikrav i byggeforskriftene, som trer i kraft 01.09.2009, har vært retningsgivende som et minimum fra oppdragsgiveren.

Storøya Grendesenter like ved gamle Fornebu Flyplass har et hovedbygg som inneholder idrettsfasiliteter, barne- og ungdomsskole med SFO, nytt bibliotek og ikke minst en moderne barnehage på 950 m2, fortsetter Smits. Barnehagen, som ligger direkte tilknyttet hovedbygget, er en sak for seg. Mens nye energikrav på 135 kwh/m2/år er mer enn oppfylt i hoveddelen av bygget, (ca 100 kwh), er barnehagens verdi helt nede i 65 kwh/m2 (!), og oppfyller derved Passiv Hus definisjonen. Dette har vært mulig ved nitidig valg av materialer og funksjonskrav, bl. a har vindtettingsprodukter fra Isola, spesielt svillemembran med vindtettrems og en nyutviklet rems/tettebånd for vindustetting, medvirket betydelig. Tidlig kontakt med produsenter og deres kompetansepersoner har gjort det mulig å bruke detaljer og løsninger som ikke er standard pr i dag.

Vi har utviklet detaljløsninger underveis i prosjektet og benyttet spesielt utvalgte håndtverkere fra entreprenøren for å sikre prosess og resultater, ivrer rådgiveren. I barnehagen har dette gitt eksepsjonelle resultater, blant annet er luftvekslingen pr time i en første test notert til 0,5, som er tre ganger bedre enn dagens krav, underbygger Ferry Smits. Han er også takknemlig for hjelp fra SINTEF v/Tor Helge Dokka for å kvalitetssikre energiberegningene underveis i prosjektet.

4.4.2 ANS har vist at det går an å sette seg høye mål, og utfordre standarder. Faglig interessant for oss, trygt og økonomisk for byggherre og forvalter Bærum Kommune - og ikke minst svært gunstig for de unge som daglig skal benytte det praktfulle flerbruksbygget på Fornebu, avslutter Smits i Rambøll as.

Les også:
Artikkelen i kundemagasinet Aktør

Eksterne lenker:
http://www.arkitektur.no/?nid=157566&,pid0=92058
http://no.wikipedia.org/wiki/Stor%C3%B8ya_grendesenter