Referanseprosjekter: ZEB Pilotprosjekt; Nullutslippshus

ZEB Pilotprosjekt; Nullutslippshus

- Skarpenes boligfelt, Arendal

Bilde: Isola Tyvek Vindsperre ferdig montert på bindingsverket.

Prosjektet vil bestå av 17 frittliggende eneboliger, 20 leiligheter og tre rekkehus. Så mye som mulig av materialer og energibruk skal hentes og produseres lokalt, for at boligprosjektet skal ha så små klimagassutslipp som mulig. Både eneboligene og leilighetene bygges med en kombinasjon av klimavennlige og energiøkonomiske løsninger som gjør boligene selvforsynt med energi.

For alle boligene skal det til utvendig tetting benyttes Isola Tyvek® Klimasystem som består både av vindsperrer og undertaksprodukter. I tillegg blir det levert Isola tape-løsninger samt ekspanderende fugebånd for isolering og tetting av vindus- og dørfuger. Det andre av totalt 17 eneboliger ble trykktestet tidligere i år etter at Isola Tyvek® Klimasystem var ferdig montert. Resultatet ble tetthet med lekkasjetall på 0,44 luftvekslinger pr. time (v/ 50 Pa trykkforskjell ), - godt under kravet til passivhusnivå (0,6 luftvekslinger pr. time v/ 50 Pa trykkforskjell ). Den første boligen oppnådde tetthet med et lekkasjetall helt nede på 0,29 luftvekslinger pr. time. Bildene nedenfor viser detaljløsningene som blir benyttet for å oppnå kravene som stilles til tett og energieffektivt bygg.

Klikk her for å lese mer om prosjektet. (ekstern lenke)

Bildene nedenfor viser detaljløsningene som blir benyttet for å oppnå kravene som stilles til tett og energieffektivt bygg.

ZEB Svillemembran 1 ZEB Svillemembran 2
Svillemembran med Radonflik ble rullet ut på ringmurselement. Vindsperrefliken(hvit)brettes opp på reisverket etter det er montert, og Tyvek vindsperre brettes over og tapes.

ZEB tape 1 ZEB tape 2
Venstre bilde viser horisontalskjøt tapet i etasjeskille. Høyre bilde viser at vindsperre ble tapet inn i vindusåpning.
ZEB tape 3 ZEB tape 4
Bildene viser uisolert takutstikk over veranda mot øst. Venstre bilde viser tape mot treverk og vindsperre, rundt overgurt. Høyre bilde viser tape i overgang vindsperre, vegg og undertak.
ZEB Undertak tape 1 ZEB Undertak tape 2
Venstre bilde viser undertak tape klebet mot undertak og vindsperre på gavlvegg. Høyre bilde viser en skjøt som har vært kappet og skjøtet med undertak tape.
ZEB Fugeband  
Innsetting av vindu sammen med ekspanderende fugebånd.