Grunn: Grunnmursplater
grmur.jpg

/ Grunnmursplater

Platon Xtra Grunnmursplate

PackshotNYXtra-rull.jpg

Mugg- og soppangrep er det en normalt forbinder med fukt. Det er stor risiko for at slike skader oppstår i en fuktig kjellervegg. Dårlig lukt og helseproblemer er ofte følgene av mugg- og soppskader. Mange bygningsmaterialer er ømfintlige overfor fukt, og skadeomfanget avhenger av hvor høy relativ fuktighet (RF) materialene tåler. Et hvert materiale har et kritisk punkt hvor nedbrytingen starter.

Les mer

P20 Drensplate

p20_drensplate_drainage_membrane.jpg

Platon P20 kan benyttes både på vertikale og horisontale flater – utvendig som innvendig. Eksempler på bruksområder er betongkonstruksjoner i forbindelse med dypfundamentering, gulv under grunnvannstand, tunnelhvelvinger/ dekker, parkeringsanlegg under bakkenivå etc. Platon P20 kan tilrettelegges både som et åpent selvdrenerende-, eller som et lukket og forseglet system hvor drensvannet fjernes ved hjelp av lensepumper.

Les mer