Gulv: Search Results
Radonutrull.jpg

/ Radonsikring

Isola Radonsperre 400

rullradonsperre400.jpg

Isola Radonsperre 400 er en homogen, uarmert polyetylenfolie beregnet brukt som radon- og fuktsperre i gulv på grunn. Radonsperren hindrer luftlekkasje fra grunnen og gir dermed en sikker og effektiv beskyttelse mot at helsefarlige konsentrasjoner av radongass skal trenge inn i bygget.

Les mer

Isola Radonmembran SBS/SBS-SK

rullradonmembranSBS.jpg

Isola Radonmembran SBS er en kraftig polyesterarmert asfaltmembran beregnet brukt som radon- og fuktsperre i gulv på grunn. Kan benyttes i alle bruksgrupper i henhold til SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning. Membranen leveres i 2 utgaver, en hvor langsgående skjøter har klebefelt og en hvor alle skjøter sveises.

Les mer

Isola Radonbrønn

packshot_radonbroenn.jpg

Isola Radonbrønn er et spesialperforert rør som kan benyttes til ventilering av bygge-grunnen dersom radonmålinger viser for høye verdier av radongass inne i et bygg.

Les mer

Beregning av Radonbrønner og oppstikk

Radonberegning.jpg

Her kan du beregne antall radonbrønner samt oppstikkareal basert på grunnflate i henhold til SINTEF Byggforsks anvisning 520.706. Programmet gir deg også ulike produktalternativer.

Les mer

Isola Radon Svillemembran

IsolaRadonSvillemembran.jpg

Isola Radon Svillemembran er et unikt patentanmeldt produkt som gir lufttett, fukt- og radonsikker overgang mellom gulv og vegg. Membranen er et tettesjikt mellom grunnmur og bjelkelag på utvendig grunnmurskrone. Avviser fukt fra grunn, tar opp ujevnheter og tetter. Integrerte vindsperreoppretter og radonsperreflik ekstra funksjonalitet med hensyn til vindtetting, fuktbeskyttelse og radonsikring.

Les mer