FAQ: Isola Powertekk.

Isola Powertekk.

Isola Powertekk stålplatetak kombinerer stor styrke med lav vekt.

De aller fleste svar på spørsmålene finner du i monteringsveiledningen

 1. Fra hvilken takvinkel kan Isola Powertekk benyttes?
 2. Kan Isola Powertekk legges hvis takvinkel er under 10 grader?
 3. Hva er spesielt med Isola Powertekk?
 4. Kan jeg gå på et Powertekk tak?
 5. Kan jeg bruke Isola Powertekk på gammelt tak?
 6. Hva med tak som har asbestholdige produkter?
 7. Dersom jeg har et tak med rupanel/plater under gammelt belegg, må jeg legge lekter og sløyfer uansett?
 8. Hvilke dimensjoner bør lekter og sløyfer ha?
 9. Må jeg legge inn ekstra lufteventiler for fjerning av eventuell kondens under platene?
 10. Lengden fra takfot til møne ”går” ikke opp ihht. oppgitt lekteavstand. Hvor justeres lektene ?
 11. Hvilke verktøy skal jeg bruke for å skjære Isola Powertekk?
 12. Må jeg forsegle kutt for å forhindre rust?
 13. Må man forsegle kuttede flater på tilbehøret?
 14. Hvor lenge virker rustbeskyttelsen?
 15. Er det noen garantier for dette fra Isola?
 16. Kan Powertekk brukes dersom jeg har/skal ha takvindu?


Fra hvilken takvinkel kan Isola Powertekk benyttes? 

Isola Powertekk kan legges fra 10 graders takvinkel og oppover.

Kan Isola Powertekk legges hvis takvinkel er under 10 grader? 

Nei. Under 10 graders takvinkel må man ha et tett tak, for eksempel et asfalt produkt.

Hva er spesielt med Isola Powertekk? 

Den største fordelen er dens materielle tykkelse på 0,5 mm. I forhold til stabilitet og legging Isola har et av de sterkeste på markedet.

Kan jeg gå på et Powertekk tak? 

Ja. Man skal tråkke i "bunnen" av formen slik at vekten treffer lekten.

Kan jeg bruke Isola Powertekk på gammelt tak? 

Du kan bruke Isola Powertekk på gammelt tak uten å fjerne gammelt belegg dersom taket er tett og uten fukt/råte skader i underliggende konstruksjoner.

Hva med tak som har asbestholdige produkter? 

I dette tilfellet anbefaler vi å fjerne taket i henhold til regelverk.

Dersom jeg har et tak med rupanel/plater under gammelt belegg, må jeg legge lekter og sløyfer uansett? 

Ja. Pga. fare for kondensdannelse er det viktig å ha et luftesjikt som kan transportere fuktigheten raskt og effektivt ut av konstruksjonen.

Hvilke dimensjoner bør lekter og sløyfer ha? 

Vi anbefaler minimum 30*36mm lekter og sløyfer, dog minimum 5 cm luftesjikt under platene. Her vil også takvinkel og areal henge sammen, ta kontakt med Isola dersom du er usikker.

Må jeg legge inn ekstra lufteventiler for fjerning av eventuell kondens under platene? 

Dersom leggeanvisning er fulgt og det fremdeles oppstår kondens bør dette gjøres.

Lengden fra takfot til møne ”går” ikke opp ihht. oppgitt lekteavstand. Hvor justeres lektene ? 

Du måler opp avstanden og tar justeringen mellom 2 og 3 lekt ved takfot og ved øverste plate rad mot møne. Se leggeanvisning.

Hvilke verktøy skal jeg bruke for å skjære Isola Powertekk? 

Det må ikke benyttes kutteverktøy med mer enn 4000rpm, dette pga. varmgang i stålet som smelter bort zink beskyttelsen. Alternativt kan nibbler og/eller hånd saks og giljotin kutter brukes.

Må jeg forsegle kutt for å forhindre rust? 

Isola Powertekk har et eget reparasjons sett som inneholder maling, granulat og klarlakk. Dette bør benyttes ved spesielt utsatte områder hvor det er kuttet, som f,eks. kilrennen. Det er ikke nødvendig å lakkere kuttflater som ligger skjult, dvs. under mønekappe, vindskibeslag etc. Powertekk har et Zink belegg på begge sider som ”forselger” kuttflatene, og fungerer som beskyttelse. Det er imidlertid viktig å benytte riktig kappe verktøy (se tidligere svar på dette).

Må man forsegle kuttede flater på tilbehøret? 

Bortsett fra det rent visuelle, nei. Se svar over.

Hvor lenge virker rustbeskyttelsen? 

Dersom leggeanvisningen og øvrige forutsetninger følges, vil dette holde i flere tiår uten problemer.

Er det noen garantier for dette fra Isola? 

Ja, Isola gir 30 års garanti mot gjennomrustning.

Kan Powertekk brukes dersom jeg har/skal ha takvindu? 

Ja, se for øvrig monterings anvisning fra vindus produsent på dette. Ofte har de egne tips og råd som skal følges.