FAQ: Isola Takshingel

Isola Takshingel

Lag på lag med kvalitet – et bunnsolid takbelegg

De aller fleste svar på spørsmålene finner du i monteringsveiledningen

 1. Skal folien på baksiden av shingelplaten rives av?
 2. Skal folien på baksiden av takfot/møne rives av?
 3. Hvor mange takfot møneplater til takfot?
 4. Hvor mange takfot møneplater pr lm møne ?
 5. Kan Shingel legges når det regner?
 6. Hvis jeg skal legge ny Shingel på gammel, må jeg da benytte samme mønster?
 7. Hvor stort takfall må det være for å legge Shingel?
 8. Skal det brukes varme til å klebe ned tungene?
 9. Kan jeg legge shingel på et fuktig underlag?
 10. Hva skal jeg feste shingelen med?
 11. Må jeg ventilere et shingel tak?
 12. Må jeg legge ut shingel i en spesiell rekkefølge. Alt fra en pakke først også den neste?
 13. Hva gjør jeg med gammel shingel som ikke har lik byggehøyde med den shingel som selges i dag?
 14. Når må jeg fjerne gammel shingel?
 15. Hvordan fjerner jeg mose på taket?
 16. Hvor mye overlapp skal det være på en møneprofillufter?
 17. Hvor mye belastning tåler en møneprofillufter? Kan man f.eks. trå på møne ved snøskuffing av tak?
 18. Hvordan avsluttes møneprofillist inn mot pipe som står midt på møne?
 19. Kan man legge varmekabler på Isola takshingel?


Skal folien på baksiden av shingelplaten rives av? 

Nei den skal ikke rives av. Den ligger der som et glidesjikt som hindrer klebing i pakkene og klebing av shingelplatene til underlaget.

Skal folien på baksiden av takfot/møne rives av? 

Ja den skal rives av. Som takfot er det kun nødvendig å rive av folien på den delen som ligger på takfotbeslaget. For møneplatene skal hele folien fjernes slik at møneplatene kleber til hverandre i det 50 % omlegget som det blir ved montering.

Hvor mange takfot møneplater til takfot? 

3 stk pr lm takfot

Hvor mange takfot møneplater pr lm møne ? 

6 stk pr. lm møne

Kan Shingel legges når det regner? 

Det kommer an på hvor mye det regner. Litt duskregn går bra. Påse at tungene kleber godt. Underlaget behøver ikke være tørt.

Hvis jeg skal legge ny Shingel på gammel, må jeg da benytte samme mønster? 

Minste takvinkel for ny på gammel shingel er 19 grader. Ny shingel kan kun legges på gammel shingel med samme byggehøyde som den nye. Gammel takshingel under 19 grader skal alltid fjernes. Det finnes også retningslinjer for de forskjellige mønstre. Se monteringsanvisning for detaljer.

Hvor stort takfall må det være for å legge Shingel? 

Fallet må være minst 15°. Dersom ny Shingel skal legges ovenpå gammel er kravet 19°. Mellom 15° og 18° skal det benyttes underlagsbelegg av type Isokraft. På værharde steder bør underlagsbelegg Isokraft benyttes også på takfall over 18°. Se mer om dette i monteringsanvisningen for Isola Takshingel.

Skal det brukes varme til å klebe ned tungene? 

Nei, ikke i utgangspunktet. Dersom shingelen legges sent om høsten eller vinteren med mindre enn +5 grader bør varme benyttes for å få god klebing på tungene. Dette er spesielt viktig i værharde strøk. Et alternativ er å legge Isola Isokraft underlagsbelegg om høsten og shingel til våren.

Kan jeg legge shingel på et fuktig underlag? 

Ja, shingel kan legges på fuktig underlag fordi det vil tørke fra undersiden av taktroen.

Hva skal jeg feste shingelen med? 

Ny shingel direkte på undertak skal festes med galvanisert pappstift 2,8* 25 mm. Ny shingel på gammel skal festes med 2,8 * 32(35) mm galvanisert pappstift. Stiften bør gå igjennom underpanelet. Vi godkjenner ikke kramper.

Må jeg ventilere et shingel tak? 

Ja, shingel er et damptett system som kun må legges på et ventilert undertak. Det betyr en konstruksjon med et ventilert kaldt loft med ventilering i overgang tak vegg (raft) og ventilering via ventiler i gavlene. Dersom shingel skal legges på et isolert skråtak må det være min 5 cm luftespalte mellom vindsperre/isolasjon og undertaket. Denne luftespalten må ha åpning fra raft til møne. Ved store takflater anbefales det også å lufte i møne med en møneprofil lufter, evt. øke høyden på luftespalten.

Må jeg legge ut shingel i en spesiell rekkefølge. Alt fra en pakke først også den neste? 

Nei, man trenger ikke å legge i spesiell rekkefølge dersom shingelen har lik produksjonsdato. Isola anbefaler kun shingel fra én og samme produksjonsdato på samme takflate. Datoen er påført etiketten på pakken. Datoen er angitt som år / mnd/ dag. De fire sifrene som står under datoen, angir klokkeslett.

Hva gjør jeg med gammel shingel som ikke har lik byggehøyde med den shingel som selges i dag? 

Riv av den gamle shingelen.

Når må jeg fjerne gammel shingel? 

Gammel shingel må fjernes dersom det er ujevnheter i underlaget. Tydelige blåser må evnt splittes og bankes ned med pappstift før ny shingel monteres. Det er viktig med et plant underlag for shingelen slik at klebefeltene skal få full effekt. Er man i tvil om at underlaget er plant nok anbefaler vi at man river av den gamle shingelen.

Ved ny på gammel må den fjernes hvis man ønsker å legge annet mønster/byggehøyde og ved takvinkel under 19 grader.

Hvordan fjerner jeg mose på taket? 

Alle tak uansett type er utsatt for mose. Mose kan oppstå spesielt på skyggesider av taket Fjern evt mose, løv, kvist etc fra taket mekanisk med kost eller gjenstand som du kan skrape vekk med. Spray på evt en mose- og grønskefjerner på utsatte steder. Følg anvisningen på emballasjen. Etter at mosen er blitt brun vil deler av den fjernes med vær og vind, det overskytende tas bort ved hjelp av forsiktig kosting, forsiktig bruk av skrape (for eksempel skrujern) eller spyles ved hjelp av hageslange. Høytrykkspyler må ikke brukes.

Hvor mye overlapp skal det være på en møneprofillufter? 

Omlegg er 5 cm. Hver profil har et omleggsområde som naturlig gir 5 cm omlegg.

Hvor mye belastning tåler en møneprofillufter? Kan man f.eks. trå på møne ved snøskuffing av tak? 

Profilen skal ikke tråkkes på

Hvordan avsluttes møneprofillist inn mot pipe som står midt på møne? 

Mot pipe. Det er viktig å avslutte snittet (åpningen) i møne ca 50 cm fra pipeåpningen fra hver side. Profilen skal monteres inn mot pipestokken.

Kan man legge varmekabler på Isola takshingel? 

Generelt bør man unngå varmekabel men er det siste utveg etter å ha vurdert lufting. Det er i enkelte tilfeller med "varme" tak nødvendig å montere varmekabel på selve takoverflaten i en sone ytterst på takskjegget. Metereffekten på kabelen bør i slike tilfeller ligge i området 16-18 W/m.