FAQ: Pro og Pro Super

Pro og Pro Super

Beregnet for alle typer isolerte skråtak - fungerer både som undertak og vindsperre i ett og samme produkt!

De aller fleste svar på spørsmålene finner du i monteringsveiledningen

  1. Kan Pro/ Pro Super diffusjonsåpent undertak benyttes som vindsperre?
  2. Kan Pro benyttes på kalde uventilerte loft eller i forbindelse med delvis isolerte takkonstruksjoner?
  3. Kan Pro/Pro Super diffusjonsåpent undertak benyttes sammen med alle typer taktekning?
  4. Kan Pro/Pro Super benyttes på bærende taktro ( som et underlagsbelegg ) ?
  5. Må Pro/Pro Super monteres slik at den røde skriften på duken ( Isola og Tyvek ) vender ut?


Kan Pro/ Pro Super diffusjonsåpent undertak benyttes som vindsperre? 

Ja, - det er en svært god og robust løsning som med fordel kan benyttes som et alternativ til Soft Vindsperre i forbindelse med takkonstruksjoner med takfall lavere enn 10 grader (pulttak , terrasser, tilnærmet flatt tak ) eller i forbindelse med takkonstruksjoner hvor man ønsker en ekstra god sikkerhet/fuktbeskyttelse ( torvtak og lignende. )

Kan Pro benyttes på kalde uventilerte loft eller i forbindelse med delvis isolerte takkonstruksjoner? 

Nei, - vi anbefaler ikke å benytte Pro (som må monteres fra møne til takfot ) på denne type tak da dette kan gi sjenerende blafrelyd. Imidlertid er det mulig å benytte Pro Super (som monteres langsetter taket), forutsatt at denne monteres slik at duken blir helt stram mellom taksperrene. Dersom duken er montert med slakk er det mulig å benytte dempeklosser som hindrer at duken kan bevege seg slik at det oppstår sjenerende lyd, men dette må betraktes som en nød løsning.

Kan Pro/Pro Super diffusjonsåpent undertak benyttes sammen med alle typer taktekning? 

Nei – ikke uten videre. Pro/Pro Super anbefales primært på taktekninger som er relativt tette (som slipper inn lite vann i skjøter og omlegg). Eksempel på slike tekninger er enkel og dobbeltkrom takstein, moderne glasert takstein, stålpannetak (Isola Powertekk) og lignende. Pro/Pro Super bør ikke uten videre benyttes sammen med skifertak, tretak, vingetegl etc. Her bør det benyttes undertak av bærende taktro med et solid asfaltunderlagsbelegg.

Kan Pro/Pro Super benyttes på bærende taktro ( som et underlagsbelegg ) ? 

Ja, men da må den bærende taktroa også være diffusjonsåpen dersom undertaket skal fungere som kombinert undertak og vindsperre (som en konstruksjon uten luftespalte mellom undertak og isolasjon). Rupanel og undertak av gamle over- og underliggere vil være diffusjonsåpne, mens undertak av kryssfiner-, OSB- og sponplater er diffusjonstette og kan da ikke benyttes. Det bør brukes tettebånd eller sløyfer mellom underpanel og duk for å heve stiftefestene.

Må Pro/Pro Super monteres slik at den røde skriften på duken ( Isola og Tyvek ) vender ut? 

Ja, siden med den lyse grå filten med rød skrift skal vende ut. Pro/Pro Super er satt sammen av to sjikt- en hvit Tyvek membran og en lys grå filt duk. Filt duken gir styrke og beskytter membranen under monteringsarbeidet. Selv om filten skulle bli slitt og tove seg vil undertaket fortsatt opprettholde full funksjon.