FAQ: Soft Vindsperre

Soft Vindsperre

Soft Vindsperre er markedets mest diffusjonsåpne vindsperre.

De aller fleste svar på spørsmålene finner du i monteringsveiledningen

  1. Kan Soft Vindsperre Tak benyttes som et diffusjonsåpent undertak?
  2. Hvor lenge kan Soft stå eksponert for vær og vind før det monteres kledning?
  3. Må Soft Vindsperre monteres slik at den røde skriften på duken ( Isola og Tyvek ) vender ut ?
  4. Kan Soft Vindsperre benyttes i konstruksjoner hvor kledningen er delvis åpen ( f. eks. ved spaltepanel, fasadeplater med åpne horisontale fuger etc, )?
  5. Kan Soft Vindsperre benyttes utenpå GU- gips og asfaltvindtettplater?


Kan Soft Vindsperre Tak benyttes som et diffusjonsåpent undertak? 

NEI,- Soft er en vindsperre og skal bare benyttes i isolerte, luftede takkonstruksjoner – i kombinasjon med damptette undertak/taktekninger. ( f. eks. asfaltunderlagsbelegg, takshingel, takbelegg, ol. )

Hvor lenge kan Soft stå eksponert for vær og vind før det monteres kledning? 

Under normale omstendigheter kan Soft stå ubeskyttet i opp til 4 måneder, forutsatt riktig montering. I perioder med uvær og sterk vindbelastning som for eksempel ved ekstremvær og store slagregnsbelastninger anbefales det å montere kledningen så raskt som mulig.

Må Soft Vindsperre monteres slik at den røde skriften på duken ( Isola og Tyvek ) vender ut ? 

Nei, - vindsperren vil ha full funksjon ( vindtett, vanntett og diffusjonsåpen ) uansett hvilken vei den monteres.

Kan Soft Vindsperre benyttes i konstruksjoner hvor kledningen er delvis åpen ( f. eks. ved spaltepanel, fasadeplater med åpne horisontale fuger etc, )? 

Nei, I denne type konstruksjoner må det benyttes en UV-bestandig vindsperre, f. eks. Isola UV-Facade. Dette er som Soft vindsperre også et Tyvek - produkt med SINTEF Byggforsk teknisk godkjenning.

Kan Soft Vindsperre benyttes utenpå GU- gips og asfaltvindtettplater? 

Ja, det er et ganske vanlig bruksområde som fungerer svært godt – forutsatt at det ikke kommer rennende vann (nedbør) mellom de to lagene. Soft Vindsperre vi da både gi ekstra vindtetting og fuktbeskyttelse av platene og konstruksjonen for øvrig.