Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Smart dampsperre med variabel vanndampmotstand.
Vis mer

AirGuard Smart2

NOBB nr: 55311340
Varenr: 537146
Smart dampsperre for tak, vegg og gulv
  • Variabel vanndampmotstand
  • SD- verdi fra 0,2 til 35 meter
  • Regulerer fuktinnhold i tak og vegg
  • Modullinjer for effektiv montering
  • Alkalie- og aldringsbestandig
Smart dampsperre med variabel vanndampmotstand.
Vis mer

Bruksområde

Benyttes til luft- og damptetting i tak, vegg og gulvkonstruksjoner i normale tørre bygg. Det forutsettes kompakte konstruksjoner hvor alle hulrom isoleres fullt ut og at den innvendige kledningen har lav vanndampmotstand. AirGuard Smart kan også benyttes i kompakte tretak som produseres som elementer eller moduler i fabrikk og som omfattes av SINTEF Teknisk godkjenning med bruksområder og betingelser som beskrevet i godkjenningen. NB. AirGuard Smart2 må ikke benyttes i rom med høy temperatur og luftfuktighet som svømmehaller, bad og lignende. Se også SINTEF TG 20321.

Produktinformasjon

Bredde:1,5 m
Lengde:50 m
Materiale:HDPE med coating
Variabel vanndampmotstand (sd):0,2 ,..35 m
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
Vanndampmotstand (sd):EN 193113 ± 5 m
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-2380 (min: 320) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-2380 (min: 330) N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-217 (min: 12) %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-220 (min: 14) %
Rivstyrke, langs:EN 12311-270 (min: 45) N
Rivstyrke, tvers:EN 12311-265 (min: 40) N
Skjøtestyrke:EN 12317-2280 (N/5cm) N
Tetthet av vanndampstrømningshastighet (g):EN 19313,16E-08 (min, 5,14E-08, max. 2,28E-08) kg / (m² s)
Bestandighet mot kjemisk påvirkning:EN 12311-2Godkjent (alkaliepåvirkning)
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen
Monteres direkte på innsiden av bindingsverksveggen eller på varm side av den isolerte tak- konstruksjonen. Dampsperren monteres med klemte skjøter og siden uten trykk vendt inn mot isolasjonen. Innvendig kledning skal lektes ut slik at det etableres et hulrom mellom denne og AirGuard Smart2\. Til skjøter, gjennomføringer og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Tyvek(r) tape, Rørmansjetter og Tape- og klebeprodukter til mur og betong.