Grønne tak: Platon DE25

Platon DE25

Drenerende knasteplate

Platon DE25 er en spesialutviklet knasteplate som beskytter underliggende vanntrykksmembran. Platon DE25 sørger for drenering og hindrer uttørking av flate grønne (beplantede) tak.

Bruksområde

Platon DE25 systemet åpner for nye muligheter når det gjelder å etablere grønne lunger i byområder, eller miljøvennlig integrasjon av bygg eller anlegg i naturomgivelser.
Aktuelle bruksområder er arealkrevende flate bygg/tilbygg, miljø-tunneller, kulverter, garasje-/parkeringsanlegg etc.

Oppbygging og funksjon

Platon DE25 er bygget opp med en spesiell knasteutforming som fungerer både som vannreservoar og selvregulerende drenering.
I tillegg beskytter platen den underliggende vanntrykksmembranen mot slitasje og mekanisk påkjenning. Platon DE25 er laget av HD polyetylen, et diffusjonstett, vannavstøtende materiale som er motstandsdyktig overfor vanlige forekommende byggkjemikalier.

Tekniske data:

Vannlagringskapasistet: 6,1 l/m²
Permeabilitet: 0,8l/sm²
Drenskapasitet: 1,3l/sm (v/2° takfall)
Kompresjonsstyrke: maks. 75 kN/m²
Deformasjon langtidsbelastning: maks 25% (ved 50 kN/ m²)
Dimensjoner: plater á 1,33 x 2,22 m
Vekt: 0,95 kg/m²
Knastehøyde/bygghøyde: ca 22/23 mm

Relaterte produkter

Isola Klimasystem

Les mer