Skråtak: Isola Takshingel

Isola Takshingel

Lag på lag med kvalitet – et bunnsolid takbelegg

Det er ikke tilfeldig at Isola Takshingel har best regntetthet. Isola er nemlig tettest på taket i dobbelt forstand. Hele tiden letes det etter detaljer som kan forbedres. Vår filosofi er at selv markedets aller beste produkter kan og bør videreutvikles.

Takpapp, tenker mange når de egentlig mener shingel. Men, du kan vanskelig finne et ord som dårligere beskriver Isola Takshingel enn "papp". Isola Takshingel har stamme av glassfilt og gir, montert på solid tretak, et sikkert og funksjonelt takbelegg som varer i flere ti-år! Kombinasjonen av glassfilt og tykk, fleksibel asfalt gjør produktet både smidig og sterkt. Et avansert klebesystem sørger for sikker langtidsklebing. Produktet har kraftige klebefelter, noe som gir sikker tetting og et stormsikkert tak. Takshingelen trekker ikke til seg fuktighet og forblir upåvirket av vær og vind år etter år.

 

Testvinner

Tester utført av av alle typer takshingel på det norske markedet, viser at Isola Takshingel har best egenskaper i forhold til regntetthet. Isola Takshingel “slår” markedets øvrige produkter i testene som er utført med nedsilende vann, slagregn og trykkforskjeller.

Sitter som støpt

Isola Takshingel har lenge vært kjent for god og sikker klebing. Likevel, klebefeltet er nå videreutviklet og enda bedre enn før! Sammenhengende, heldekkende kraftklister i shingelplatens fulle bredde sørger for umiddelbar klebing og sikker forsegling. Shingelplaten sitter dermed som støpt! Det unike klebefeltet er en av årsakene til at Isola Takshingel er suveren testvinner i forhold til regntetthet.

Fuktavvisende strøsand

Undersiden av shingeltungene på Isola Takshingel har fuktavvisende finkornet sand. Dette gir en maksimal klebeing og vanntetting mellom shingelplatene.

Undersiden av Isola Takshingel
Vann ”preller” av på flaten pga den fuktavvisende sanden. Denne tørre sandbelagte asfaltoverflaten presses mot de kraftige klebefeltene på underliggende plate. Det gir maksimalt feste og umiddelbar klebing.

Oversiden på importshingel
Se den avgjørende forskjellen! Fukt trekker inn i den grove overflaten. Undersiden av neste plate skal festes mot dette feltet. Den grove overflaten gjør at fukt lettere kan komme inn under tungene.

Lett å frakte - lett å legge

  • Legges rett på solid tretak eller gammelt underlag av takbelegg eller shingel
  • Enkel montering
  • Ingen folieavrivning
  • Kraftige klebefelter - Gir sikker tetting og et stormsikkert tak
  • Mange valg på mønstre og farger

Isola Takshingel - holder i 30 år minst!