Taksikring: Isola Snøfangere

Isola Snøfangere

For sikring av taket ihht byggeforskriftene

Bruksområde

Isola leverer 2 typer snøfangere. Den ene for takshingel og plane taktekkingsmaterialer, den andre for Isola Powertekk. Byggeforskriftene krever at byggverk skal sikres mot at is og snø skal falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg. Krav om snøfangere er avhengig av takfall og taktekkingsmaterialets ruhet. Taktekkinger med glatte overflater må ha snøfanger også ved lave takfall. Snøfanger dimensjoneres etter stedlig snømengde.