Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Vis mer

Mes­ter­mem­bran

NOBB nr: 22206353
Varenr: 530300
Benyttes til tettesjikt med overdekning
  • Vanntrykksmembran
  • Sveisbart omlegg, løstliggende
  • Lang membran gir få skjøter
  • 15 års garanti, SINTEF TG 2452, EPD
  • Norskprodusert
Vis mer

Bruksområde

Isola Mestermembran benyttes til tettesjikt med overdekning. Slik overdekning kan for eksempel være betong, singel eller jord. Konstruksjonen over membranen må utføres etter standard regler. Isola Mestermembran kan benyttes i skrå og flate konstruksjoner

Produktinformasjon

Bredde:1 m
Lengde:10 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Overflate:Finkornet spesialsand
Tykkelse:3,4 mm
Vekt (pr enhet):41,3 kg
Vekt pr. m²:4,13 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1800 ± 20% N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1800 ± 20% N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1250 ± 20% N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1300 ± 20% N
Sig etter aldring/Varmesig:EN-1110NPD* mm at 90 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
Se egen monteringsanvisning.