Vegg: Search Results

Tape- og Klebesystem

Isola Tape- og Klebesystem er et komplett produktprogram som gjør det enkelt og sikkert å bygge lufttette og energieffektive konstruksjoner. Produktene er utviklet for å tilslutte, tette og forsegle ulike materialer og komponenter i bygningskroppen slik at det oppnås et varig tett bygg.

Innvendig  Utvendig

Produkt Tre Harde tre-
fiberplater
Porøse tre-
fiberplater
Gips-
baserte-
plater
Sement-
baserte-
plater
Betong
mur,
puss
Metall Vindsperrer
m/ Tyvek duk

Undertak/

vindsperrer

m/filtduk

PE/Bygg-
folie
Isola Dampsperre Tape PE 60              
Isola Dampsperre Tape Flex 60 DP        
Isola Dampsperre Tape Flex 100        
Isola Dampsperre Tape Twin        
Isola Dampsperre Tape Mur        
Isola Folielim Mur          
Isola Tape Primer                  
Isola Vindsperre Tape S60      
Isola Vindsperre Tape S75      
Isola Vindsperre Tape S100      
Isola Vindsperre Tape FLEX 20/40      
Isola Vindsperre Tape FLEX 60      
Isola Vindsperre Tape FLEX 100      
Isola Vindsperre Tape Twin        
Isola Vindsperre Tape UV 75        
Isola Undertak Tape          
Isola FlexWrap    
Isola Sløyfebånd              
Isola Butylbånd    

1) Underlaget må primes med Isola Tape Primer.

DP = Delt papir
Flex = Fleksibel med armering

Innvendig lufttetting

Packshot Isola dampsperretape PE45 2
Isola Dampsperre Tape PE 45

Forsegling av innvendig vindusfuger.

Les mer

Dampsp3.PE60.jpg
Isola Dampsperre Tape PE 60

Forsegling av omlegg i luft- og dampsperrer.

Les mer

DampsperreFlex60.png
Isola Dampsperre Tape FLEX 60 DP

Forsegling av detaljer og tilslutninger i luft- og dampsperrer.

Les mer

DampsperreFlex100.png
Isola Dampsperre Tape FLEX 100

Forsegling av overganger mellom ulike konstruksjoner.

Les mer

Dampsp3.Twin.jpg
Isola Dampsperre Tape TWIN

Montering av luft- og dampsperrer mot treverk og metall.

Les mer

Dampsp2.Mur.jpg
Isola Dampsperre Tape MUR

Forsegling av luft- og dampsperrer mot betong, tegl og mur.

Les mer

FolielimMur_2.jpg
Isola Folielim MUR

Forsegling av luft- og dampsperrer
mot betong, mur og metall.

Les mer

Isola reflekterende tape
Isola Reflekterende Tape

Metallisert overflate - 0,075x25 m

Les mer

Utvendig lufttetting - vegg

VindsperreS60.jpg
Isola Tyvek® Vindsperre Tape S

Forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i Tyvek® og AirGuard® produkter.

Les mer

VindsperreS60.jpg
Isola Vindsperre Tape S60

Forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperre produkter.

Les mer

VindsperreS75.png
Isola Vindsperre Tape S75

Forsegling av omlegg, plateskjøter og detaljer i vindsperrer.

Les mer

VindsperreS100.png
Isola Vindsperre Tape S100

Forsegling av overganger og detaljer til andre bygningsdeler.

Les mer

Vindsp.FLEX60 label NY
Isola Vindsperre Tape Flex 60

Tape til detaljer, gjennomføringer og tilslutninger til vindu- og døråpninger etc.

Les mer

1. Flex tapeVind100 label
Isola Vindsperre Tape Flex 100

Tape til detaljer, gjennomføringer og tilslutninger til vindu- og døråpninger etc.

Les mer

Vindsp3.Twin.jpg
Isola Vindsperre Tape TWIN

Forsegling av omlegg og tilslutning til harde, tette underlag.

Les mer

UV-rull_2.jpg
Isola Vindsperre Tape UV

Forsegling av omleggskjøter, plateskjøter og tilslutning til detaljer.

Les mer

TapePrimer.jpg
Isola Tape Primer

Forsegling av porøse og sugende underlag før tape monteres.

Les mer

Utvendig tetting - undertak

Undertakrull_2.jpg
Isola Undertak Tape

Forsegling av tilslutninger, detaljer og omlegg i diffusjonsåpne undertak.

Les mer

FlexWraprull.jpg
Isola FlexWrap

Forsegling av detaljer og gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak.

Les mer

RullSloyfeband_2.jpg
Isola Sløyfebånd

Forsegling rundt stiftefester for sløyfer og lekter i diffusjonsåpne undertak.

Les mer

IsolaButylband.jpg
Isola Butylbånd

Butylbånd for tilslutning og forsegling av fleksible, diffusjonsåpne undertak til andre materialer og bygningsdeler som metall, tre og betong. Armert med dobbeltsidig klebing.

Les mer