Vegg: Tettedetaljer
tettedetaljer.jpg

/ Tettedetaljer

Isola Rørmansjett / gjennomføringer

mansjetter

Isola Rørmansjett er en rask og sikker løsning når det skal bygges tett etter gjeldende forskrifter.

Les mer

Isola Tape- og Klebesystem

VindsperreS75_2.png

Isola Tape- og Klebesystem er et komplett produktprogram som gjør det enkelt og sikkert å bygge lufttette og energieffektive konstruksjoner. Produktene er utviklet for å tilslutte, tette og forsegle ulike materialer og komponenter i bygningskroppen slik at det oppnås et varig tett bygg.

Les mer

Isola Svillemembran

Svillemembranleca2

Isola Svillemembran erstatter tradisjonell løsning med laftevatt, grunnmurspapp og svillepapp som tettesjikt mellom grunnmur og bjelkelag på utvendig grunnmurskrone.

Les mer