Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Tre lags vindsperre med mikroporøs membran
Vis mer

Baros Vindsperre

2,8 m
NOBB nr: 51641898
Varenr: 537133
Vindsperre for vegg og tak
  • 3 lags laminert duk
  • Høy strekk- og rivestyrke
  • Godt stiftefeste
  • Lav vekt
  • SINTEF Teknisk Godkjenning
Tre lags vindsperre med mikroporøs membran
Vis mer

Bruksområde

Benyttes i isolerte veggkonstruksjoner med tett fasadekledning som ikke slipper igjennom UV-stråling. Kan også benyttes til vindtetting i isolerte luftede takkonstruksjoner med damptett taktekning under forutsetning av et takfall > 15 grader. Vindsperren kan benyttes både til nybygg og rehabilitering.

Produktinformasjon

Bredde:2,8 m
Lengde:25 m
Materiale:Polypropylen
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
Vanntetthet:EN 1928 (A)W1
Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,02 (+ 0,015, -0,01) m
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1260 (+70, -30) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1180 (+40, -30) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-1>80 %
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-1>80 %
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-150 (+40, -20) %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-180 (+40, -30) %
Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-140 (+40, -20) %
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-165 (+45, -32) %
Rivstyrke, langs:EN 12311-1120 (+50, -30) N
Rivstyrke, tvers:EN 12311-1140 (+55, -35) N
Fleksibilitet i kulde:EN 1109-20 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tiljgjengeligIngen *
Vanntetthet etter aldring:EN 1928 (A)W1
\* I samsvarmed REACH NO. 1907/2006
Monteres direkte på den kalde siden av bindingsverksveggen. I luftede takkonstruksjoner monteres produktet direkte på taksperrene før det etableres en opplektet luftespalte. Både på vegg og tak monteres vindsperren med klemte skjøter. Til skjøter og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Isola Wiflex Tape eller Isola Undertak Tape.

Produktoversikt

2,8 m

  • Bredde: 2,8 m