Vindsperrer: Isola Stag

Isola Stag

Sikker avstivning av bindingsverk og ferdig veggkonstruksjon

Isola Stag stiver av bindingsverket i byggeperioden, og sikrer permanent avstivning for ferdig veggkonstruksjon.

Bruksområde

Isola Stag festes til stendere og svill, og plasseres normalt over tre fack, opp mot hjørnene med 50° vinkel. Det bør minimum benyttes to stag pr. veggelement.

Type - mål - vekt

Isola Stag består av 1mm galvanisert stål som er utformet med et midtstilt steg på 1,2 mm for optimal avstivning.

Tekniske data:

  • Stålkvalitet: St 02 Z 275 g/m²
  • Festemidler pr. punkt: 4 stk. 28/90 firkantspiker
  • Monteringsvinkel: ca 50°
  • Midlere bruddlast (pr. stagpar) 6,1 kN
  • Strekkfasthet stag 400MPa
  • Lengde/bredde: 3,1 m/5 cm
  • Vekt: ca. 1,5 kg

Isola Stag har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk (Nr.2043).