Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Filtrere søk

Kategorier

Vindsperre
Vindsperre Tape
Våtrom
Mansjett
Svillemembran
Stag
Musebånd
Fugebånd
Beslag
Dampsperre
Dampsperre Tape
Lim og fugemasse
Grunnmurpapp
Murfolie
Fuktsperre
Byggkjemiske produkter

Vegg

Med Tyvek® vindsperrer har Isola sørget for fuktsikre og energieffektive bygg siden slutten av 80-tallet. I takt med nye forskriftskrav og kontinuerlig produktutvikling er både sortiment, kvalitet og monteringsvennlighet stadig forbedret. Her følger en oversikt over vindsperrer, dampsperrer, tape og tetteprodukter som gjør det enklere å bygge tett og energieffektivt.