Taktekking: Beskrivelsestekster

Beskrivelsestekster

Beskrivelse

En måte å sette krav til materialer på er å henvise til Isola produktenes egenskaper. Forslag til beskrivelsestekster iht. NS 3420 med henvisning til Isola produkter.
Filene kan åpnes i Acrobat reader (PDF filer) eller i G-PROG Beskrivelse (ga1-filer).

 Konstruksjon  Last ned:  Last ned:
Isola Kompakte tak. Ett-lags tekking PDF  ga1
Isola Kompakte tak. 2-lags tekking PDF  ga1
Isola Membraner. Ett-lags løstliggende membran PDF  ga1
Isola Membraner. Ett-lags helklebet membran PDF  ga1
Isola Membraner. 2-lags helklebet membran PDF  ga1
Isola Sedum tak. Ett-lags løstliggende membran PDF  ga1
Isola Sedum tak. Ett-lags helklebet membran PDF ga1
Isola Grønne tak. Ett-lags løstliggende membran PDF  ga1
Isola Grønne tak. Ett-lags helklebet membran PDF ga1

Kommentarer og spørsmål til disse beskrivelsestekstene rettes til:
Daniel Urvalek
Produktsjef Flate Tak
Mail: d.urvalek@isola.no