Tekkeprodukter: Isola Mestermembran

Isola Mestermembran

Membran med unik styrke, elastisitet og tøyelighet

Isola Mestermembran er et ett-lags SBS membran (vanntrykkbelegg) med en kraftig stamme av polyesterfilt. Undersiden og sveiseomlegget på oversiden er belagt med en plastfilm. Oversiden forøvrig er belagt med fint sandstrø. Isola Mestermembran tilfredsstiller alle gjeldende forskrifter.

Bruksområder

Isola Mestermembran skal som navnet tilsier benyttes til tettesjikt med overdekning. Slik overdekning kan for eksempel være betong, singel eller jord. Konstruksjonen over membranen må utføres etter standard regler. Isola Mestermembran kan benyttes i skrå og flate konstruksjoner.

Egenskaper

Isola Mestermembran har unik styrke, elastisitet og tøyelighet,- selv ved streng norsk vinterkulde. Membranen er dermed en funksjonell og sikker løsning enten det gjelder mekaniske påkjenninger, eller ved påkjenninger fra setninger eller andre bevegelser i bygningsmassen.

Godkjenninger

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk (Nr.2486).
Isola as er sertifisert iht. kravene NS-EN ISO 9001:2000

Montering

Isola Mestermembran legges løst på underlaget og sveises i alle skjøter og omlegg slik at det dannes en heldekkende vanntett membran som underlag for den videre oppbygning. Se egen monteringsanvisning for mer informasjon.

 

 

1. Fin Sandstrø
2. SBS polymérasfalt
3. 210 g/m² polyesterfilt
4. SBS polymérasfalt
5. Plastfolie