Tekkeprodukter: Isola Mestertekk Kombi

Isola Mestertekk Kombi

Råsterkt takbelegg for vårt tøffe, nordiske klima

Isola Mestertekk Kombi er et ettlags takbelegg for skrå og flate tak, nybygg og rehabilitering. Produktet består av sbs polymèrmodifisert bitumen (syntetisk gummi) med fiberforsterkning. Tøyelighet uten skade er på over 40%. Strekkstyrke pr m bane er på over 1,5 tonn. Skjøter og omlegg sveises sammen. En ferdig lagt tekning med Mestertekk Kombi danner ett sammenhengende sterkt, tett, elastisk sjikt, som er like sterkt og elastisk i hele takflaten. En taktekning med Isola Mestertekk Kombi tåler stående vann under høyt trykk. Vær likevel oppmerksom på at byggeforskriftene krever fall på alle tak, uansett type tekning.

Isola Mestertekk Kombi kan legges på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater. Produktet har en kombistamme som kombinerer styrke i polyester med stabilitet til glassfiber. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant bestrødd med knust grå naturskifer. Undersiden er dekket med tynn plastfilm.
Dimensjon: 1 x 8 m

Bruksområder

Isola Mestertekk Kombi benyttes som mekanisk festet taktekking på flate og skrå tak. På skrå tak kan Isola Listetekking eller Isola Profillist benyttes  for å gi tak og skygge effekter. Isola Mestertekk Kombi egner seg til både nybygg og rehabilitering. 

Godkjenninger

  • ­SINTEF Byggforsk, Teknisk Godkjenning nr. 20084
  • SINTEF Byggforsk, Produktsertifikat 1071-­CPD-­1100
  • Isola Mestertekk er CE­-merket

Isola Mestertekk tilfredstiller brannteknisk klasse B ROOF (t2) iht. NS­EN 13501­5 på alle underlag. Prøving er utført iht. ENV 1187­2 Isola as er sertifisert iht. kravene i NS­EN ISO 9001:2000