Tekkeprodukter: Isola Sveisemembran

Isola Sveisemembran

Membran for tetting av parkeringsdekker, broer, tunneler, kulverter etc.

Bruksområder

Isola Sveisemembran benyttes til vanntetting i konstruksjoner hvor det kreves fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler og kulverter. Når Isola Sveisemembran er korrekt lagt på primet betongdekke, kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen.

Anvendelse

Isola Sveisemembran er beregnet helsveiset til underlag av betong. Krav til heftfasthet til underlaget er avhengig av konstruksjon og bruksområde. Styrken i forbindelsen er avhengig av underlagets beskaffenhet og hvordan det er forbehandlet.
For å oppnå sterk og varig forbindelse må betongoverflater påføres egnet primer, og eventuelt også behandles før primingen.
Isola Primer har egenskaper som er tilpasset Isola Sveisemembran for best mulig vedheft.
Riktig lagt tåler Isola Sveisemembran stående vann under høyt trykk

Egenskaper, materialoppbygging

Produktet består av en kraftig stamme av polyesterfiber som er impregnert og belagt med SBS elastomèrasfalt (en type syntetisk gummi).
Tykkelsen er på hele 4,7mm.
Undersiden og 10 cm av den ene sidekanten på oversiden er forsynt med sveisefilm. Oversiden for øvrig har nedvalset spesialsand.
Tøyelighet uten skade er på over 50%.
Strekkstyrken er på mer enn 700N pr 5 cm bane.

Godkjenninger

Isola Sveisemembran har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk (Nr.2452).
Isola Sveisemembran er godkjent av Statens Vegvesen som brumembran i klasse A3-2.

Isola Primer

Isola Primer er beregnet til påføring av betongdekker for å gi sterk og varig forbindelse til Isola Sveisemembran. Isola Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og spesielle vedheftingsmidler.
God vedheft er særlig viktig for å unngå blæredannelse fra eventuelt damptrykk, og for overføring av bremsekrefter.