Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Platon Comfort

Montering av Platon Comfort krever ikke spesialverktøy. En skarp kniv eller en god saks er tilstrekkelig. 

Anbefalt øvre grense for fuktinnhold i betong er 95%RF. Membranskjøtene skal alltid forsegles med Platon Comfort Tape 75 mm bredde. 

Før du starter

Betongoverflaten skal være jevn som et tregulv. Innenfor 2 meters gulvlengde skal ikke forskjellen mellom laveste og høyeste punkt være mer enn 3 mm. Rengjør og støvsug betongoverflaten nøye. 

Sett i gang!

1 Tilpasning

Tilpass Platon Comfort med kniv eller saks.

2 Rull ut matten

Rull ut matten med knastene vendt ned mot betongen. Avslutt ca 5 mm fra veggen.

3 Monter kant i kant

Platon Comfort matten legges kant i kant. 

4 Forsegling av langsgående skjøter

Langsgående skjøter forsegles med Platon Comfort tape. Klem tapen godt på plass.

5 Forsegling av tverrskjøter

Tverrskjøter behandles på samme måte som langsgående skjøter. Er det gjennomføringer i gulvet skal matten tilpasses. Deretter benyttes Platon Comfort Tape til tetting og forsegling rundt gjennomføringene. 

6 Overgulv

Ved montering av overgulvet, se gulvprodusentens monteringsanvisninger. Overgulvet skal aldri festes til undergulvet gjennom Platon Comfort.