Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Yttervegger under terreng – betongvegg med innvendig isolering

Yttervegger under terreng som skal ha innvendig bindingsverk og isolering må kunne tørke ut innover i konstruksjonen. Generelt anbefales kun 50mm isolasjon og lufttetting med en diffusjonsåpen eller fuktadaptiv duk som kan endre sin vanndampmotstand avhengig av relativ fuktighet og vanndamptrykk i veggkonstruksjonen.

Den fuktadaptive dampsperren skal ivareta følgende krav;

  1. Fungere som innvendig sperresjikt og «støvduk» for innvendig kledning av panel
  2. Sørge for at fuktighet som kan oppstå i ytterveggen av betong kan tørke ut
  3. Hindre at fuktighet i inneluften kan trenge inn i bindingsverket

Den fuktadaptive dampsperren monteres direkte på bindingsverket og klemmes til stendere og sviller med 19mm x 48mm lekter slik at det oppstår en liten luftespalte mellom dampsperren og den innvendige kledningen.

Horisontale omlegg forsegles med tape og klemmes vertikalt på stendere med c/c avstand 600. Innvendig kledning må ha en lav vanndampmotstand og gi mulighet for uttørking.