Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Hvem er Isola?

Kompetansesenter

Opplæring og kunnskapsformidling er en viktig del av Isola’s tilbud til forhandlere og profesjonelle aktører. For å styrke dette tilbudet har vi etablert et kompetansesenter ved vårt hovedkontor i Porsgrunn.