Yttervegger under terreng - betongvegg med utvendig fuktsikring og isolering


Yttervegger under terreng skal beskyttes med et kapillærbrytende sjikt som hindrer at fukt kan trenge inn i veggen. Utvendig isolering med isopor (EPS) beskyttet med en knaste- / drensplate med fiberduk gir en robust og fuktsikker løsning.

Våre produkter: Multi Drain 400

Isolasjonen og drensplaten skal ivareta følgende funksjonskrav;

  1. Utvendig varmeisolering av ytterveggen
  2. Sørge for uttørking av byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen
  3. **Kapillærbrytende sjikt – hindre at fukt kan trenge inn i veggen **
  4. Sørge for drenering / lede bort vann fra veggkonstruksjonen

****Generelt anbefales det å benytte minimum 10 cm utvendig isolasjon. Drensplaten beskytter isolasjonen mot skader ved tilbakefylling. Platen sørger også for drenering selv om det benyttes stedlige masser som inneholder jord og finstoffer. Isolasjonen og drensplaten avsluttes ca. 5 cm under terrengnivå. Et avslutningsbeslag festet til veggen hindrer at finstoff tetter igjen kanalene i drensplaten.