Radonmembran i bruksgruppe A1


Radonsperre i bruksgruppe A1 skal plasseres under isolasjonen og fundament i de drenerende massene. Omlegg, skjøter og gjennomføringer forsegles med spesialprodukter og sveiseutstyr slik at det dannes en heldekkende homogen membran.

Radonmembranen skal ivareta følgende funksjonskrav;

  1. **Hindre at radongass kan transporteres inn i bygget fra byggegrunnen **