Radonmembran i bruksgruppe A2


Radonsperre i bruksgruppe A2 skal plasseres mellom isolasjonen og de drenerende massene på et lag med fingradert sand. Omlegg, skjøter og gjennomføringer forsegles med selvklebing (omlegg, hjørner, mansjetter) eller sveiseutstyr slik at det dannes en heldekkende homogen membran.

Radonmembranen skal ivareta følgende funksjonskrav;**1. Hindre at radongass kan transporteres inn i bygget fra byggegrunnen **