Radonsperre i bruksgruppe B


Radonsperre i bruksgruppe B skal plasseres øverst i isolasjonen beskyttet av et lag med EPS eller XPS. Omlegg, skjøter og gjennomføringer forsegles med butylbånd, butylmansjetter og tettemasse.

Radonsperren skal ivareta følgende funksjonskrav;

  1. Hindre at radongass kan transporteres inn i bygget gjennom luftlekkasje i gulvkonstruksjonen.
  2. Hindre at fukt kan skade overliggende gulvkonstruksjon og gi bygget et dårlig inneklima.