Kompakt tak med ett-lags takbelegg


Ett-lags takbelegg med underlag av ubrennbar, trykkfast isolasjon. Belegget festes mekanisk med skrue og hylse i sveisekanten. Alle omlegg forsegles med sveiseutstyr for asfalttakbelegg.

Kompakte tak med bæring av betong eller betongelementer er en robust og fuktsikker takløsning. Avhengig av størrelse og byggeperiode kan både ett-lag og to-lags takbelegg benyttes.Flate kompakte tak skal ha innvendig nedløp, og et fall på minimum 1 :40