Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isolert skråtak med kombinert undertak og vindsperre

Diffusjonsåpne undertak fungerer både som undertak og vindsperre i ett sjikt. Det kan dermed bygges en kompakt og fullisolert takkonstruksjon uten lufting mellom isolasjonen og undertaket. Diffusjonsåpne undertak kan benyttes ned til 10 graders takvinkel.

Diffusjonsåpne undertak skal ivareta følgende funksjonskrav;

  1. Danne et vanntett sjikt som kan lede bort lekkasje- og kondensvann
  2. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden
  3. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen
  4. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut

Valg av undertak bør alltid vurdere i forhold til type primærtekking, byggeperiode, årstid, beliggenhet og byggets utforming.

Diffusjonsåpent undertak benyttes som regel direkte på taksperrene, men kan også anvendes på en bærende taktro av rupanel eller diffusjonsåpne undertaksplater. Ved bruk av diffusjonsåpent undertak på rull direkte på taksperrene må det benyttes avstivning med stag eller skråbånd for å oppnå forskriftsmessig avstivning.

Diffusjonsåpne undertak levers primært med selvklebende omlegg for å oppnå vanntette og vindtette skjøter. Undertak uten selvklebende omlegg skal monteres vertikalt med klemte omlegg mot taksperrene. For ekstra fuktsikkerhet anbefales det å benytte sløyfebånd under sløyfene. Dette er spesielt viktig ved taktekkinger som har begrenset tetthet, i værutsatte områder og når undertaket blir stående lenge uten primærtekking. Avslutninger mot raft/ takfot og ved gavl forsegles med Isola Tyvek tape og klemlekter.