Vindu i flukt med vindsperren i veggen


I bindingsverk hvor vindu er i flukt med vindsperren på veggen forsegles vindusfugene med en fleksibel og formbar vindusrims med klebekanter av butyl. Vindusrims monteres til karmene før vinduet settes inn i veggen.

Følgende krav skal ivaretas;

  1. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen
  2. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden
  3. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut
  4. Hindre slagregn som kommer gjennom kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen.