Vindu trukket innenfor vindsperren i veggen


I bindingsverk hvor vindu er trukket innenfor vindsperren forsegles vindusfugen under bunnkarmen med en selvklebende, fleksibel butylmembran. Langs sidekarmene og toppkarmen benyttes en fleksibel og formbar vindusrims med klebekanter av butyl. Butylmembranen og vindusrims monteres til karmene før vinduet settes inn i veggen

Følgende krav skal ivaretas;

  1. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen
  2. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden
  3. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut
  4. Hindre slagregn som kommer gjennom kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen.