Vindu trukket utenfor vindsperren i veggen


I bindingsverk hvor vindu er trukket utenfor vindsperren på veggen forsegles vindusfugene med en fleksibel og formbar vindusrims med klebekanter av butyl. Vindusrims monteres til karmene etter at vinduet er satt inn i veggen.

Følgende krav skal ivaretas;

  1. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen
  2. **Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden **
  3. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut

Hindre slagregn som kommer gjennom kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen.