Bindingsverk med porøse trefiberplater


Vindsperrer i bindingsverksvegger benyttes på den kalde siden av konstruksjonen. Vindtetting med porøse trefiberplater og Tyvek vindsperre gir avstivning, isolering og en fuktsikker og robust konstruksjon.

Våre produkter: Tyvek® Soft Xtra

Vindsperren skal ivareta følgende funksjonskrav:

  1. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen
  2. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden
  3. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut
  4. Hindre slagregn som kommer gjennom kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen

De fukttekniske egenskapene er dermed minst like viktige som en god lufttetthet, og bør alltid vurdere i forhold til byggeperiode, årstid, beliggenhet og byggets utforming.

Som vindsperre kan det benyttes både rulleprodukter, gips- eller porøse trefiberplater. Ved bruk av vindsperre produkter på rull i kombinasjon med porøse trefiberplater er det ikke nødvendig med stag eller skråbånd for forskriftsmessig avstivning.

For å oppnå et tett og komplett vindsperresjikt skal alle skjøter legges i omlegg og klemmes og tapes med godkjent vindsperre tape. Avslutninger og gjennomføringer skal forsegles med Isola Vindsperre Tape, Isola Rørmansjetter eller FlexWrap 60 Tape.