Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Bindingsverk med stående kledning

Vindsperrer i bindingsverksvegger benyttes på den kalde siden av konstruksjonen. Ved stående kledning benyttes det krysslekting - vertikale klemlekter i dimensjon 23 mm x 48mm og horisontale lekter 36 mm x 48 mm.

Våre produkter: Stag, Tyvek® Soft Xtra

Vindsperren skal ivareta følgende funksjonskrav:

  1. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen
  2. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden
  3. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut
  4. Hindre slagregn som kommer gjennom kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen

De fukttekniske egenskapene er dermed minst like viktige som en god lufttetthet, og bør alltid vurdere i forhold til byggeperiode, årstid, beliggenhet og byggets utforming.

Som vindsperre kan det benyttes både rulleprodukter, gips- eller porøse trefiberplater. Ved bruk av vindsperre produkter på rull hvor det ikke skal benyttes plater til innvendig kledning må bindingsverket avstives permanent med Isola Stag, skråbånd eller innfelte bord.

For å oppnå et tett og komplett vindsperresjikt skal alle skjøter legges i omlegg og klemmes og tapes med godkjent vindsperre tape. Avslutninger og gjennomføringer skal forsegles med Isola Vindsperre Tape, Isola Rørmansjetter eller FlexWrap 60 Tape.