Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Robust og sikker med svært høy dreneringskapasitet, for tunneler, fundamentering og gulv/dekker under bakkenivå
Vis mer

Platon P20 plate

NOBB nr: 22844625
Varenr: 404007
Dreneringsplate for konstruksjoner i grunnen
  • Høy dreneringskapasitet
  • Tåler store belastninger
  • Løser grunnvannsproblemer
  • 30 år produktgaranti
  • Norsk produsert
Robust og sikker med svært høy dreneringskapasitet, for tunneler, fundamentering og gulv/dekker under bakkenivå
Vis mer

Bruksområde

Benyttes som drensplate i forbindelse med fundamentering og som drenssjikt i tunneler og gulv og dekker under bakkenivå som skal beskyttes mot inntrengning av grunnvann.

Produktinformasjon

Bredde:1,36 m
Knastehøyde:20 mm
Lengde:2,18 m
Materiale:Polyetylen
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-25 -15% N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-25 -15% N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN-ISO 1031935 -15% %
Bruddforlengelse Tvers:EN-ISO 1031935 -15% %
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs:EN ISO 129581,49 -10% l/sm
Forventet levetid:EN ISO 1343850 Years
Maks tid før tildekking:EN ISO 122242 Weeks
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers:EN ISO 129581,44 -10% l/sm
No Performance declared
Monteres med knastene mot den underliggende konstruksjonen og festes med Platon P20 Plugg. Platen kan enkelt tilpasses og skjæres med kniv. Dersom skjøtene mellom platene ikke skal forsegles, legges platen med en knaste-rekkes omlegg. Dersom forsegling er påkrevet legges platene med to rekkers omlegg, klebet sammen med Platon Fugebånd. Fugebåndet plasseres på det flate området mellom de to knaste rekkene, og føres helt ut i hjørnene slik at lekkasjeveier unngås.