Fuktsperrer: Platon Multi

Platon Multi

Underlag for avrettingsmasse og betongpåstøp

Platon Multi er en knasteformet membran produsert av polypropylen (PP). Membranen har stor kjemisk resistans og høy vanndampmotstand. Knastene etablerer en luftspalte i gulvkonstruksjonen som gir utjevning av damptrykk over gulvflaten. Knastenes form og innbyrdes plassering gir optimal lastoverføring gjennom overflatesjiktet.

Anvendelse

Membran for separasjon og beskyttelse av avrettingsmasse eller betongpåstøp på betonggulv med forurensing eller stor fuktbelastning. Platon Multi kan anvendes uansett fukttilstand i underlaget. Effekten av bevegelser i bygningen og forurensing i underlaget fjernes ved bruk av Platon Multi.

NS 3420

Platon Multi kan beskrives som dampsperre ved bruk av NS 3420-S21.11

Montering

Platon Multi kan legges på betongflater med ujevnheter opptil 5 mm over en avstand på 2 meter. Produktet rulles ut over gulvet med knastene ned mot underlaget. Skjøter og detaljer forsegles med Platon Skjøtebånd mellom omleggene. Rør og andre detaljer gjennom Multi forsegles med Platon Fugebånd.

Spesifikasjoner

For alle typer gulv skal avrettingsmassen beregnes og spesifiseres som et selvbærende skikt med en overflate som er egnet for gulvets anvendelse. I boliger og kontorer med normale belastninger skal avrettingsmassen ha en minimums-tykkelse på 20 mm, mens betongpåstøp skal ha minimum 50 mm tykkelse, begge typer utlagt med krymparmering. For industrigulv økes tykkelsen for avretting til minimum 35 mm. Alle tykkelser er angitt fra produktets overside.