Radonsikring: Isola Radonsperre 400

Isola Radonsperre 400

Radon- og fuktsperre for gulv på grunn. Bruksgruppe B og C

Isola Radonsperre 400 er en homogen, uarmert polyetylenfolie beregnet brukt som radon- og fuktsperre i gulv på grunn. Radonsperren hindrer luftlekkasje fra grunnen og gir dermed en sikker og effektiv beskyttelse mot at helsefarlige konsentrasjoner av radongass skal trenge inn i bygget.

Isola Radonsperre 400 er en uarmert polyetylenfolie med stor styrke og tøyelighet. Folien leveres i 0,73 / 3.07 og 4 meter bredde. Omlegg forsegles med Isola Radon Skjøtebånd. Som en del av systemet leveres et komplett tilbehørsprogram med sikre og effektive detaljer for tetting rundt gjennomføringer og forsterkning av hjørner.

Isola Radonsperre 400 benyttes som radon- og fuktsperre for gulv på grunn. SINTEF Byggforsk angir i sine anvisninger tre alternative monteringsprinsipper (A, B og C). Systemet er beregnet for bruksgruppe B – hvor folien monteres på eller i isolasjonssjiktet, og bruksgruppe C – hvor folien monteres direkte på betonggulvet.

Isola Radonsperre 400 hindrer luftlekkasje fra grunnen og gir dermed en sikker og effektiv beskyttelse mot at helsefarlige konsentra-sjoner av radongass skal trenge inn i bygget. Radonsperren vil samtidig fungere som en robust og solid fuktsperre.