Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Sterk og robust dampsperre som reflekterer varme og sparer isolasjon
Vis mer

Airguard Reflective

NOBB nr: 40988941
Varenr: 537156
Dampsperre for vegg og tak
  • Varmereflekterende overflate
  • Kan erstatte opp til 30mm isolasjon
  • Sterk, stabil og lett å forme
  • Svært høy vanndampmotstand
  • Alkalie- og aldringsbestandig
Sterk og robust dampsperre som reflekterer varme og sparer isolasjon
Vis mer

Bruksområde

Benyttes til luft- og damptetting i vegg- og takkonstruksjoner som skal ha inntrukket dampsperre. For at produktet skal reflektere varme forutsettes det at hulrommet som oppstår mellom dampsperren og innvendig kledning ikke isoleres. Dampsperren kan benyttes både til nybygg og ved rehabilitering.

Produktinformasjon

Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
Vanntetthet:EN 1928 (A)Bestått
Vanndampmotstand (sd):EN 19312000 (min 500) m
Vanndampmotstand (sd) etter aldring:EN 1931Godkjent m
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-2440 (min 350) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-2210 (min 150) N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-225 (min 15) %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-222 (min 15) %
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-2Godkjent %
Rivstyrke, langs:EN 12311-2230 (min 150) N
Rivstyrke, tvers:EN 12311-2250 (min 150) N
Tetthet av vanndampstrømningshastighet (g):EN 19312,04E-10 (max 8,04E-10) kg / (m² s)
Bestandighet mot kjemisk påvirkning:EN 12311-2Godkjent
Brannklasse E: På minerallull
Bredde:1,5 m
Lengde:50 m
Monteres direkte på innsiden av bindingsverksveggen eller på varm side av den isolerte takkonstruksjonen. Vindsperren monteres med klemte skjøter og aluminiumsfolien vendt mot det uisolerte hulrommet. Til skjøter, gjennomføringer og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Reflekterende tape, Rørmansjetter og tape- og klebeprodukter til mur og betong.