Isola Tyvek® Vindsperre cc600 er en del av Isola Luftespalteprofil System. Tyvek vindsperre for montering på Luftespalte Profiler. Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen.

Isola Tyvek® Vindsperre cc600

NOBB nr: 44695783

Varenr: 545246

Vindsperre til Luftespalteprofil system


   Isola Tyvek® Vindsperre cc600 er en del av Isola Luftespalteprofil System. Tyvek vindsperre for montering på Luftespalte Profiler. Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen.


   Bruksområde

   Benyttes som vindsperre i Isola Luftespaltepofil system

   Produktinformasjon

   Bredde:550 mm
   Lengde:100 m
   Bruddforlengelse Langs:EN 12311-110 ± 4 %
   Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-116 ± 5 %
   Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-185 %
   Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-175 %
   Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
   Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1165 ± 40 N/50 mm
   Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1140 ± 25 N/50 mm
   Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-190 %
   Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-185 %
   Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,015 + 0,015, - 0,01 m
   Vanntetthet:EN 1928 (A)W1