Isola Tyvek® Vindsperre cc600 er en del av Isola Luftespalteprofil System. Tyvek vindsperre for montering på Luftespalte Profiler. Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen.

Isola Ty­vek® Vind­sper­re cc600

NOBB nr: 44695783

Varenr: 545246

Vindsperre til Luftespalteprofil system


  Isola Tyvek® Vindsperre cc600 er en del av Isola Luftespalteprofil System. Tyvek vindsperre for montering på Luftespalte Profiler. Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen.


  Bruksområde

  Benyttes som vindsperre i Isola Luftespaltepofil system

  Produktinformasjon

  Bredde:550 mm
  Lengde:100 m
  Bruddforlengelse Langs:EN 12311-110 ± 4 %
  Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-116 ± 5 %
  Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-185 %
  Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-175 %
  Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
  Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1165 ± 40 N/50 mm
  Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1140 ± 25 N/50 mm
  Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-190 %
  Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-185 %
  Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,015 + 0,015, - 0,01 m
  Vanntetthet:EN 1928 (A)W1