Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isola Tyvek® Vindsperre cc600 er en del av Isola Luftespalteprofil System. Tyvek vindsperre for montering på Luftespalte Profiler. Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen.

Isola Ty­vek® Vind­sper­re cc600

NOBB nr: 44695783
Varenr: 545246
Vindsperre til Luftespalteprofil system

  Isola Tyvek® Vindsperre cc600 er en del av Isola Luftespalteprofil System. Tyvek vindsperre for montering på Luftespalte Profiler. Skaper en luftsjikt mellom undertaket og isolasjonen.

  Bruksområde

  Benyttes som vindsperre i Isola Luftespaltepofil system

  Produktinformasjon

  Bredde:550 mm
  Lengde:100 m
  Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
  Vanntetthet:EN 1928 (A)W1
  Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,015 (Min 0,005, Max 0,03) m
  Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1165 (Min 125, Max 205) N/50 mm
  Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1140 (Min 115, Max 165) N/50 mm
  Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-190 %
  Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-190 %
  Bruddforlengelse Langs:EN 12311-110 (Min 6, Max 14) %
  Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-116 (Min 11, Max 21) %
  Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-185 %
  Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-175 %
  Rivstyrke, langs:EN 12311-165 (Min 45, Max 85) N
  Rivstyrke, tvers:EN 12311-160 (Min 40, Max 80) N
  Fleksibilitet i kulde:EN 1109-40 °C
  Vanntetthet etter aldring:EN 1928 (A)W1