Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Sikrer effektiv luftespalte og utlufting ved takfot/raft.
Vis mer

Isola Raftepapp

300 mm
NOBB nr: 23381973
Varenr: 545231
Kartongplate til ventilering av takfot
  • Tilpasset standard cc- avstand
  • Fukt- og vannavisende
  • Enkel montering
  • Resirkulerbart materiale
300 mm
200 mm
Sikrer effektiv luftespalte og utlufting ved takfot/raft.
Vis mer

Bruksområde

Raftepapp benyttes i skråtak med diffusjonstett undertak/taktekning hvor det skal etableres luftespalte ved takfot/raft. Produktet kan både benyttes som en del av Isola Luftespalte System i isolerte skråtak, eller som eget produkt som monteres separat f.eks. ved kaldt loft.

Produktinformasjon

Isolasjonstykkelse:300 mm
Raftepapp platene monteres i raftet langs sidekantene av taksperrene, - helt opp mot taktroen eller undertaket. Platene brettes og tilpasses før den festes med stifter eller pappspiker. Dimensjonen på taksperrene avgjør valg av brettekant. Raftepapp platene har et omlegg med en flik. Dersom Raftepapp platene benyttes separat til kaldt loft som er isolert i etasjeskille skal ikke omlegg/flik brettes.

Produktoversikt

300 mm

  • Isolasjonstykkelse: 300 mm

200 mm

  • Isolasjonstykkelse: 200 mm

Tilbehør

Tilbehør til