Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Norskprodusert takbelegg med klebekant / selvklebende omlegg
Vis mer

Baros Selvbygger

Sort
NOBB nr: 51125684
Varenr: 521153
Taktekking for skråtak ned til 6° takvinkel
  • Omlegg med klebekant
  • Lav vekt – lett å frakte
  • Norskprodusert
Sort
Grå
Norskprodusert takbelegg med klebekant / selvklebende omlegg
Vis mer

Bruksområde

Baros Selvbygger kan benyttes på uisolerte og isolerte, luftede takkonstruksjoner med takvinkel ned til 6°. Produktet kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Ved rehabilitering bør gammel takpapp eller takshingel fjernes før monteringen av det nye belegget.

Produktinformasjon

Svanen:Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Bredde:1 m
Farge:Sort
Lengde:7 m
Materiale:Bitumen
Vekt (pr enhet):2,45 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1850 ± 100 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1650 ± 100 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 10 %
Spaltestyrke i skjøt:EN-12316-160 ± 20 N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt:EN-12317-1650 ± 100 N/50 mm
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-12691800 mm
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen (Notat 1 og 2)
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273020 kg
Fleksibilitet i kulde etter aldring:EN: 1109-1NPD* °C
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Monteres vertikalt på solid underlag av rupanel med not og fjær, OSB-plater, kryssfiner eller lignende. Ved temperaturer under +5 °C må klebekantene aktiveres med varmluft. Ved montering ved temperaturer under + 10°C bør rullene lagres i romtemperatur eller forvarmes. Skjøtene tråkkes eller valses tette. Omlegg og skjøter skal ikke forsegles i regnvær.

Produktoversikt

Sort

  • Farge: Sort

Grå

  • Farge: Grå