Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
1-komponent bitumen fugemasse for asfalt takbelegg og takshingel
Vis mer

Isola ATB Fugemasse

NOBB nr: 60057182
Varenr: 546151
Klebing og tetting av asfalt takbelegg og takshingel
  • God fuge- og tetteevne
  • Fleksibel
  • Vedlikeholdsfritt
  • Lang varighet
1-komponent bitumen fugemasse for asfalt takbelegg og takshingel
Vis mer

Bruksområde

Isola ATB fugemasse brukes som lim/klebemasse til asfalt takbelegg og takshingel og fester på de fleste overflater. Kan også benyttes til detaljer og småreperasjoner.

Produktinformasjon

Materiale:Bitumen
Temperatur ved montering:+5 til +35 °C
Vekt (pr enhet):450 g
Volum:300 ml
Temperaturbestandighet:ca, -40 °C til +90 °C
Fugeflatene skal være tørre, rene, fri for fett, støv og løse partikler. Isola ATB fugemasse påføres med en hånd- eller trykkluftpistol. Sørg for god ventilasjon ved bruk i lukkede rom. Herding: klebetørr etter ca. en dag. Fullherdet etter 1-3 uker, avhengig av temperatur og fugetykkelse.