Underlagsbelegg: Isola Isokraft

Isola Isokraft

Underlagsbelegget som tåler overvintring

Bruksområde

Isola Isokraft er et kraftig asfaltbasert underlagsbelegg som tåler å stå utildekket over lengre perioder (også om vinteren), noe som medfører at ferdigstillelse av taket kan tilpasses til gunstige årstider.
Egnet til alle typer skrå tak takkonstuksjoner med bærende taktro ned til 6° takfall.
Isola Isokraft er spesielt godt egnet som underlag for Torvtak og Isola Takshingel (der det trengs).
Andre bruksområder: Skifertekking, båndtekking, platetak og takstein.

Produktbeskrivelse

Isola Isokraft består av en polyesterfiltstamme med nettforsterkning og har selvklebende kanter som gir sikker klebing. De selvklebende skjøtene gir godt feste, og dermed 100% tett tak. Ved lavere temperaturer ned mot +2º C bør klebekanten varmes lett med varmluft. Den gode klebeevnen gir trygg og varig beskyttelse mot inntrenging av vann, og hindrer fare for fuktskader.
Stammen er belagt på begge sider med SBS- polymerasfalt, og overflaten er dekket med skiferstrø. Underlagsbelegget er dekket med en folie på baksiden som
fungerer som glidesjikt og hindrer belegget å klebe seg til taktroa.

Tekniske data

Strekkstyrke (langs/tvers): 540/475 N/50 mm
Spikerriv (langs/tvers): 345/345 N
Tøyelighet: (langs/tvers) 35/40%
Rulldimensjon: 1 x 12 m
Vekt: 25 kg pr. rull